Wij zijn er voor leerlingen, die wat extra steun kunnen gebruiken:

Wat bieden wij?

De huiswerkbegeleiding:


 Doelgroep: leerlingen in het voortgezet onderwijs of eind groep 8 van de basisschool , die moeite hebben met het afronden en plannen van huiswerk en het voorbereiden van toetsen. Ze leren wel voor de toetsen en maken huiswerk, maar het resulteert niet in een voldoende.
Geen leerling is hetzelfde,  dus we kijken wat de beste aanpak is om efficiënt en resultaatgericht het huiswerk te maken. Wij bedenken samen met de leerling een oplossing op maat en bieden ze tools waar ze de rest van hun schoolloopbaan baat bij hebben.  

 

Werkwijze: Wij zorgen dat het huiswerk af is, overhoren de leerling en  maken een lange termijnplanning, ook helpen we ze bij het vinden van leerstrategieën en leren we ze vaardigheden waarbij ze goed leren samenvatten, snel leren lezen en onthouden.

 

Resultaat:

Efficiënt en doelgericht leren op een manier die bij hen past. Ze gaan vol zelfvertrouwen naar school en naar de les, omdat ze weten dat ze goed voorbereid zijn. Angst voor proefwerken of toetsen is dan niet meer aan de orde.

Bijlessen:

Daarnaast zorgen wij voor bijlessen in vakken voor het Voortgezet onderwijs en de basisschool.

Aanbod Basisschool:
Voor  leerlingen die een achterstand hebben op het gebied van rekenen, taal of begrijpend lezen. Wij gaan kijken waar de knelpunten zitten en gaan dit op maat oplossen; passend bij de leerling.
Wij zorgen ervoor dat de basis weer sterk wordt en dat de achterstanden weggewerkt worden. Indien nodig komt hier ook een stuk toetstraining bij en het aanleren van vaardigheden om het leren een stuk makkelijker te maken. Vooruitkijkend naar het Voortgezet onderwijs.

 

Aanbod Voortgezet onderwijs:
Bijlessen voor de vakken:
Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
Scheikunde
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Deze bijlessen worden gegeven door vakdocenten en worden aangeboden in blokken van 30 minuten